Kalendář

<< březen 2019 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Novinky

 

 

Sledujte aktuality z fotbalu na Tipsport.cz 

On-line vstupenky na Viktorii Plzeň [›] 

Nový web Jiskry Domažlice [›]

  

 

 

 

 

Domažlický FOTBALKomuniké z jednání ORK ČMFS ze dne 4.10.2007.

5. 10. 2007

Komuniké z jednání ORK

V rámci odvolací a přezkumné činnosti projednala ORK následující:

1) 36/07 Odvolání TJ Jiskra Domažlice proti rozhodnutí STK ŘKČ ČMFS ve věci kontumace výsledku utkání 2.kola divize sk. : A, č.u. A2A0205 mezi družstvy Jiskra Domažlice – FK Králův Dvůr, hraného dne 11.8.2007.

ORK ČMFS odvolání vyhověla, zrušila rozhodnutí STK ŘKČ ČMFS ve věci kontumace utkání a uložila pokutu 15.000 Kč.

 

2) 37/07 Odvolání SK Viktoria Žižkov proti rozhodnutí RÚ ČMFS ve věci hostování hráče Jana Soukala.

ORK ČMFS odvolání vyhověla.

 

3)   37/07 Odvolání SK Viktoria Žižkov proti rozhodnutí RÚ ČMFS ve věci hostování hráčů Rudolfa Kašpara, Zbyňka Altmana a Karla Michla

ORK ČMFS odvolání vyhověla.

 

4) 38/08 Žádost o přezkoumání postupu DK ČMFS ve věci podnětu FK Autodemont Horka nad Moravou k zahájení disciplinárního řízení s panem Luďkem Macelou.

ORK ČMFS žádost odročila.

 

5) 34/07 Odvolání FK SIAD  Most, a.s proti rozhodnutí OPF ČMFS ve věci protestu souvisejícímu s utkáním 1. GL FC Baník Ostrava- FK SIAD Most;

ORK ČMFS odvolání odročila.


6) 35/07 Návrh  FC Bohemians Praha na zrušení rozhodnutí VV ČMFS ze dne 5.8.2005 ohledně vyloučení FC Střížkov Praha 9 z ČFL.

ORK ČMFS řízení zastavila.


------------------------------------------------------------------------------------

 

ORK ČMFS v rámci své kontrolní a revizní pravomoci projednala následující:


ORK ČMFS konstatuje, že i přes pokus Výkonného výboru ČMFS (VV ČMFS) ze dne 11.9.2007 provést změnu statutu odvolacích a revizních komisí – odvolacího a přezkumného řádu ČMFS (SORK OPŘ), zůstává  tento statut platný a účinný ve znění v jakém byl potvrzen dne 29.5.2003.
ORK ČMFS sděluje, že žádná změna SORK OPŘ nebyla z její strany navrhována, a to i proto, že takovýto požadavek nevznesla ani jedna z 14-ti krajských odvolacích a revizních, které ve shodě s ORK ČMFS naopak trvají na jeho zachování a naplňování až do valné hromady ČMFS, která přijme nové stanovy ČMFS.

V této souvislosti ORK ČMFS upozorňuje a připomíná VV ČMFS, že:
a) čl. 7 odst. 2. věta poslední stanov ČMFS určuje následující:
 „Výkonný výbor však není oprávněn zasahovat do pravomoci odvolací a revizní komise, arbitrážní komise a řídicích orgánů soutěží.“
b) čl. 10 odst. 5. věta první stanov ČMFS určuje následující:
„Podrobnosti o činnosti odvolací a revizní komise upravuje statut a odvolací řád, který na návrh odvolací a revizní komise potvrzuje výkonný výbor.“
ORK ČMFS má za to, že shora uvedeným postupem došlo k porušení stanov ČMFS ze strany VV ČMFS. ORK ČMFS doporučuje VV ČMFS, aby respektoval stanovy ČMFS a nezasahoval do pravomoci ORK ČMFS, do které náleží i výlučné právo navrhovat si vlastní statut.

Současně ORK ČMFS:
- odmítá tendenční pokusy zasahovat do předpisů ČMFS činěné proti stanovám ČMFS a žádá o VV ČMFS, zejména Ing. Pavla Mokrého, Ing. Jaroslava Vacka, Ing. Vlastimila Košťála a pana Václava Chválu, kteří dne 29.5.2003 spolupotvrzovali SORK OPŘ, o vysvětlení, co je vede k takovémuto jednání,
- poukazuje na skutečnost, že VV ČMFS svým zkratkovitým pokusem změnit SORK OPŘ znesnadňuje činnost všech odvolacích orgánů působících v rámci ČMFS, zejména též krajských odvolacích a revizních komisí, neboť s odvoláním na „rozhodnutí VV ČMFS ze dne 11.9.2007“ mohou funkcionáři orgánů ČMFS odmítat v odvolacím řízení poskytnutí spolupráce dle čl. 10 odst. odst. 2. SORK OPŘ, který zůstal zásahem VV ČMFS ze dne 11.9.2007 nedotčen a přitom odkazuje na čl. 5 písm. c) SORK OPŘ, jež má být dle VV ČMFS zrušený, a to s tvrzením, že čl. 5 písm. c) SORK OPŘ byl dne 11.9.2007 zrušen…

ORK ČMFS zjišťuje, že usnesení valné hromady ČMFS konané dne 3.2.2007 není plněno, neboť v rozporu s povinností uloženou valnou hromadou ČMFS nebyl ke dni 4.10.2007 na www.fotbal.cz uveřejněn ani jeden návrh nových stanov a výkonnému výboru ČMFS nebyly předloženy žádné návrhy nových stanov, ačkoli se tak podle rozhodnutí valné hromady ČMFS mělo stát již ke dni 30.9.2007.
ORK ČMFS uvádí, že i k žádosti předsedy Komise pro přípravy nových stanov ČMFS byly JUDr. Janu Obstovi opakovaně sděleny připomínky a podněty k tvorbě nových stanov.

ORK ČMFS konstatuje, že ke své činnosti, nevyjímaje kontrolní a revizní činnost, není potřeba souhlas žádného orgánu ČMFS ani některého z jejích členů, tzn. ani Komise pro přípravu nových stanov ČMFS, neboť ze své činnosti se ORK ČMFS odpovídá výhradně nejvyššímu orgánu ČMFS, kterým je valná hromada. Valné hromadě, resp. osobám a orgánům, jež na ní mají přístup bude ORK ČMFS i nadále poskytovat zevrubné informace o své činnosti, a to včetně materiálů, kterých se jí dostane.

ORK ČMFS žádá VV ČMFS, aby zajistil poskytování spolupráce ze strany komisí jmenovaných VV ČMFS, jmenovitě od DK ČMFS, která odmítá vydat podklady od ní vyžádané, a jejíž členové se bez jakékoli reakce nedostavili na zasedání ORK ČMFS, na něž byli přizváni.

ORK ČMFS sděluje, že jí nebyly řádně a včas předány podklady, o něž požádala v souvislosti s kontrolou hospodaření ČMFS za rok 2006. ORK ČMFS žádá:
- VV ČMFS, aby řádné předání materiálů ihned zajistil a
- Ing. Pavla Mokrého, předsedu ORK ČMFS, aby se zdržel toho určovat, co a za jakých podmínek má či nemá být předáno ORK ČMFS.

Přidat příspěvek

Příspěvky

Dosud nikdo nepřidal žádný příspěvek.