Poděkování Staré gardy Jiskry

 

SG Jiskry Domažlice  děkuje touto cestou aktérům benefičního utkání včetně mezinárodního sudího Hálka za solidní výkon, panu Pojarovi za moderování a focení, pánům Tauerovi a Kotlanovi za propagaci akce, přítomným divákům za morální i finanční podporu, těm,  kteří nemohli přijít,  a přesto zprostředkovaně finanční pomoc zaslali a také panu Červenému,  že nakonec sport bar U Filuty otevřel a vydržel s aktéry až do brzkých ranních hodin. 
  
Vybralo se úctyhodných 25.000,- korun českých.  
  
Podrobnosti na sgjiskra2012.blog.cz [›], na fb SG Jiskra Domažlice a fb CSKA Domažlice!  
  
SG