Tachov - umělá tráva nebo koupaliště?

Tachov - Zda dát přednost výstavbě hřiště s umělou trávou či přírodnímu koupališti rozdělilo Tachov na dva tábory. Pro co by se rozhodl Jaroslav Klíma z Tachova?

"Otázka co je lepší stavět, zda koupaliště nebo fotbalové hřiště s umělou trávou", je v současné době v Tachově špatně položená a pro občany velmi matoucí. S myšlenkou vybudovat umělý trávník přišel fotbalový klub za městem sám s tím, že když se podaří získat od státu, fotbalového svazu, EU apod. nějaké dotace, tak případný rozdíl z ceny zajistí oddíl doplatit ze soukromých zdrojů. Město by k této výstavbě pomohlo tím, že dá za určitých podmínek k dispozici současné škvárové hřiště ale bez vlastních finančních investic.

Otázka tedy měla znít, zda zachovat stávající škvárové hřiště, nebo nechat vybudovat a zaplatit někým třetím na tomto místě hřiště s umělou trávou. Asi pro většinu občanů a i pro mne i jako zastupitele a člena rady města je vybudování kvalitního venkovního koupaliště s návazností na stávající plavecký bazén jednou z priorit rozvoje celého sportovně rekreačního areálu. Proto i já při možné volbě bych souhlasil s přednostním vybudováním koupaliště. Otázkou ale pro město zůstává, kde vzít investice ve výši cca 45 milionů.