Tachov zahajuje v Prachaticích

Pozornost účastníků aktivu Řídící komise ČMFS pro fotbal v Čechách patřila především losu fotbalových soutěží dospělých i mládeže na novou sezonu 2008-2009.V prvním kole ČFL a divize zahajují v domácím prostředí jen Klatovy, které přivítají pražskou Admiru a Domažli­ce, hrající se Strakonicemi. Nováček z Tachova cestuje do Prachatic a Vejprnice do Tře­boně. Těžkého soupeře má v ČFL na úvod i juniorka plzeň­ské Viktorie, která se před- . staví na půdě silné Vlašimi.V úvodu aktivu bylo prove­deno vyhodnocení soutěží uplynulého ročníku, ale ten nemohl být zcela uzavřen, neboť vejprnická Slavia poda­la odvolání k odvolací a re­vizní komisi proti sestupu starších dorostenců z divize.„Béčko Motorletu, Příbram i my jsme měli stejný počet bodů. Odsoudili nás k sestu­pu, přestože výklad soutěžní­ho řádu má v případě shod­nosti bodů tří celků nejednot­ný výklad, což přiznali i le­gislativci svazu. Čekáme na rozhodnutí, ale klidně at sou­těž rozšíří na patnáct klubů, když jsou v řádech nesrovna­losti," vysvětluje Milan Ra­dimák, vejprnický sekretář.Divize dorostu byla zatím rozlosována bez Vejprnic. „Čekat jsme už nemohli, přes­tože loňský ročník tak ještě není zcela uzavřen," říkal předseda STK Josef Nikodém. Předseda Řídící komise pro fotbal v Čechách Rostislav Votík bilancoval činnost roz­hodčích. „Sledovali jsme cel­kem 205 utkání, což je 308 ho­din. Šestačtyřicet rozhodčích mělo zastavenou činnost a de­legace jim byla omezena na 135 utkání. Do disciplinární komise muselo jít 71 rozhod­čích, kteří zaplatili na poku­tách 102 300 korun. V součas­né době je na listinách 115 su­dích, z toho 9 žen."V této sezoně platí pro klu­by opět povinnost uhradit startovné. „Kluby ČFL platí 20 000 a divizní kluby 10 000 korun. Za mládežnické týmy se neplatí nic," uvedl Josef Nikodém. Startovné je vý­znamnou součástí rozpočtu řídící komise. Diskutované rozšíření ČFL na dvě skupiny a divize na čtyři skupiny je podle STK nereálné, neboť by znamenalo nárůst třiceti klubů dospě­lých na úkor kvality soutěží v jednotlivých krajích.

Pavel Hochman