Fotbalisté Jiskry Domažlice získali Tomáše Bahledu.

Začátkem února se podařilo funkcionářům Jis­kry Domažlice dotáhnout hos­tování, talentovaného útočníka plzeňské Viktorie Tomáše Bahledy. „Musím ocenit velmi férové jednání ze strany gene­rálního manažera Kořínka a sportovního manažera Adolfa Šátka, se kterými jsme se bez problémů domluvili na půso­bení Tomáše v našem klubu," konstatoval prezident oddílu, Jaroslav Ticháček.V příštích dnech proběh­nou jednání se zástupci Slavie Vejprnice, kde bychom chtěli získat na přestup stopera Lukáše Paula, který již u nás na podzim hostoval a taktéž budou probíhat jednání s klu­bem Senco Doubravka, kde bychom rádi získali také na přestup středopolaře Michala Bubníka," dodal Jaroslav Ti­cháček.Na  poslední výborové schůzi si nový výbor zvolil ve­dení oddílu v tomto složení:Prezidentem bude i nadále Jaroslav Ticháček, prvním vi­ceprezidentem je Václav Pel­nář a druhým vicepreziden­tem Ivan Rybár. Hospodářem oddílu bude i nadále Milan Mašl a sportovním manaže­rem zůstává i nadále Jiří Pojar.Domažličtí fotbalisté absol­vovali od středy 6. února do 10. února zimní soustředění ve školním areálu v Nýrsku. „Pro nás to byl velmi vý­hodný termín, počasí nám přá­lo, trénovali jsme na travna­tém hřišti venku, které bylo ve výborném stavu, sice po ránu bylo troch zmrzlé, ale pořád to bylo lepší, než trénovat na promáčeném hřišti. Tady v Nýrsku máme výborné pod­mínky, spíme vedle haly, vyu­žíváme posilovnu, saunu, rov­něž máme k dispozici maséra Jiřího Stříbrného, který nás jako obvykle dostane do dobré kondice po náročném trénin­ku," sdělil jeden z trenérů Petr Kuželka a zároveň dodává: Co se týče stravování, vaří nám vedoucí mužstva Jiří Hendrych a Ladislav Mrvík starší, kteří nám udělají jídla na míru, tak že z naší strany je spokojenost veliká. Dále nás čekala návštěva bazénu v ně­meckém Lamu, kde jsme vyu­žívali převážně vyhřívaný venkovní bazén a vířivky," uzavírá Petr Kuželka.Nejlepších tréninkových výsledků dosahují překvapivě starší hráči, jako například Ji­ří Šámal, Michal Tesař, Voj­těch Mifek a Martin Šot. Co se týče nové útočné posi­ly Tomáše Bahledy, bude pro domažlický oddíl Jiskry veli­kým přínosem.

Příští sobotu, 16. února, bude opět pokračovat Memo­riál Josefa Ibermajera na pl­zeňské Doubravce. Dalším soupeřem bude účastník Zá­padočeského krajského přebo­ru, mužstvo ZČE Plzeň. Jiskra by ráda odčinila po­rážku od pořádajícího Senca Doubravka, kterému v minu­lém týdnu podlehla 3:1, když jedinou branku za Domažlice vstřelil Filip Kotlan.

Jiří Pojar